REGELEMENT SELECTIEWEDSTRIJDEN ZILVEREN KLOOT                versie 2007  

Iedere mannelijke klootschieter, wel of niet georganiseerd, kan deelnemen aan deze selectiewedstrijden, mits woonachtig in Twente.

Noord-Twente: Het gebeid ten noorden van het Almelo-Nordhorn kanaal.

Zuid-Twente: Het gebied ten zuiden van het Almelo-Nordhorn kanaal.

Met betrekking tot de aanduiding Almelo-Nordhorn kanaal moet, in denkbeeldige zin, de lijn van vermeld kanaal in westelijke richting worden doorgetrokken tot aan de grens van Twente met Salland.

Iedere deelnemer schiet 5 of 6 keer, afhankelijk van de bodemgesteldheid van de wedstrijdbaan, dit ter beoordeling van het Comité Zilveren Kloot.

Voor de persoonlijke winnaar van de selectiewedstrijden is een wisseltrofee beschikbaar:; tevens mag de winnaar zich 1 jaar Twents kampioen noemen.

Aand het eind van de selectiewedstrijden van het volgend jaar krijgt de winnaar van het vorig jaar een replica van de wisseltrofee uitgereikt die hij mag houden. Uiteraard na het inleveren van de wisseltrofee.

Ook ontvangt de Twentse kampioen een nader vast te stellen geldbedrag, dit bedrag zal worden uitgekeerd op de wedstrijddag van de Zilveren Kloot, wanneer de twents Kampioen hier ook daadwerkelijk aan deelneemt.

De datum van de selectiewedstrijd is in principe altijd de 1e zondag van juni. Indien Pinkesteren op deze zondag valt wordt uitgeweken naar een andere zondag. Dit in overleg met de beide klootschietbonden i.v.m. hun jaarprogramma. Dit programma wordt overigens door deze bonden voor een x-aantal jaren vooruit vastgesteld.

Voor de selectiewedstrijden worden de volgende prijzen ter beschikking gesteld:

Verenigingsprijs:

Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Er moet per vereniging met minimaal 3 spelers aan de selectiewedstrijd worden deelgenomen.
  • De resultaten in meters van de 3 beste spelers per vereniging worden opgeteld.
  • Per vereniging mag door een onbeperkt aantal spelers aan de selectiewedstrijden worden deelgenomen.
  • Per verenigign kunnen meerdere prijzen worden gewonnen.
Voorwaarde voor het inderdaad winnen van een verenigingsprijs is dat de spelers van de betreffende "winnaarsgroepen"naast het deelnemen aan de selectiewedstrijd ook deelnemen aan de wedstrijd om de zilveren kloot.

Wordt er door een geselecteerde speler van een bepaalde vereniging niet deelgenomen aan de wedstrijd om de zilveren kloot, dan wordt het selectie resultaat genomen van die speler die als beste is geëindigd tijdens de selectiewedstrijden voor de desbetreffende vereniging. Belangrijk is dus dat op de dag  van de wedstrijd zelf er een lijst met de resultaten van alle deelnemenrs van de selectiewedstrijd aanwezig is.

Voor de verenigingsprijs worden de volgende geldprijzen beschikbaar gesteld
(4x voor Noord en 4x voor Zuid)

  • 1e prijs € 100,00
  • 2e prijs €   60,00
  • 3e prijs €   50,00
  • 4e prijs €   40,00
Elk jaar kunnen deze prijzen aangepast worden door het comité Zilveren Kloot.

In geval van gebeurtenissen waarin dit reglement niet voorziet beslist het comité Zilveren Kloot. Tevens kan dit comité bovenstaand reglement jaarlijks aanpassen.